Pogoji uporabe

Splošni pogoji veljajo za vsakega uporabnika (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče po oziroma uporablja Tixibeauty spletno stran, ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev dostopna na spletnem naslovu https://www.tixibeauty.com (v nadaljevanju: spletna stran).

Lastnik bloga je Tika Hribar s.p. (v nadaljevanju: lastnik).

Podatki lastnika:

Tika Hribar s.p.
Vilharjeva cesta 48
1000 Ljubljana

Matična številka: 8908591000
Davčna številka: 20151152

Kontakt: ti**@ti********.com

Splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele spletne strani, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pravna obvestila.

Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se strinja z vsemi njihovimi določbami ter da je seznanjen s Politiko varovanja osebnih podatkov in zasebnosti.

Splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletne strani pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami.

Uporaba spletne strani

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno stran uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom spletne strani.

Če uporabnik spletno stran uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko lastnik začasno ali trajno (glede na težo kršitve) onemogoči dostop do vsebin.

Z uporabo spletne strani med uporabnikom in lastnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletne strani nima nobenih drugih obveznosti.

Lastnik si pridržuje pravico, da dostop do spletne strani, določenih delov spletne strani ali posameznih funkcionalnosti kadarkoli omeji (npr. samo za registrirane uporabnike ali naročnike) ali veže na izpolnitev določenih pogojev.

TixiClub

TixiClub je nadgradnja bloga Tixibeauty in omogoča interaktivno ustvarjanje informativnih vsebin z še večjim in bolj sistematskim vključevanjem bralcev in sledilcev. Pomemben del pa seveda tudi »nagrajevanje« članov za pomoč in prizadevanje v naši skupnosti.

Članstvo v TixiClubu je prostovoljno in brezplačno. Pogoj za članstvo v TixiClubu je prijava na e-novičke, saj bodo člani preko le-teh prejemali ekskluzivne vsebine in obvestila. Uporabniki lahko kadarkoli umaknejo svoje soglasje in se z odjavo od e-novičk izpišejo iz TixiCluba.

#testirajzmano #večkožvečve

Člani in članice (v nadaljevanju: člani) TixiCluba imajo ekskluzivno možnost vključitve v testne skupine #testirajzmano #večkožvečve za brezplačno preizkušanje izdelkov in storitev podjetij, s katerimi Tixibeauty sodeluje.

Člani, ki želijo sodelovati v testiranju, se prijavijo z vnosom svojih podatkov – specifik kože, ciljev, težav in drugih informacij. Ob prijavi se člani strinjajo, da bodo o rezultatih preizkušanja poročali v vnaprej dogovorjeni obliki. V večini primerov bo to izpolnjen obrazec z opisom svoje izkušnje in po želji ter če je seveda smiselno, tudi dodane fotografije z rezultati.

Med vsemi prijavljenimi bodo izbrani člani z ustreznimi specifikami za določen izdelek ali storitev. Izbrani člani bodo o testiranju in vseh povezanih podrobnostih obveščeni preko e-pošte. Če se bodo izbrani člani z določenim testiranjem strinjali, bodo izdelke ali storitve ustrezno obdobje preizkušali. Po potrditvi preizkušanja bodo člani izbrane izdelke / storitve prejeli brezplačno na domači naslov v zameno za navedeno poročanje o vaših vtisih in rezultatih.

Prijava v bazo #testirajzmano članu ne zagotovi, da bo izbran za preizkušanje, saj je to odvisno od posameznih specifik in izdelkov, ki so na voljo za ta namen.

V primeru, da uporabnik še ni član TixiCluba, se z oddajo prijavnice #testirajzmano včlani tudi v TixiClub. Če se član izpiše iz TixiCluba (t.j. odjavi od e-novičk), izgubi tudi pravico do sodelovanja v testnih skupinah.

Če član ne želi več biti vključen v akcijo #testirajzmano, lahko pisno zahteva odstranitev iz baze. Svojo zahtevo pošlje na ti**@ti********.com. Odstranitev iz baze #testirajzmano nima vpliva na članstvo v TixiClubu.

Izključitev odgovornosti

Spletna stran www.tixibeauty.com je postavljena in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu pa lastnik ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na straneh. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prav tako lastnik ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti spletne strani. V primeru sklicevanja ali povezovanja te spletne strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, lastnik ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

Varstvo pravic intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletne strani, ne glede na obliko, v kateri je izražena, je avtorsko pravno zaščitena. Nosilec avtorskih pravic na objavljenih vsebinah je lastnik oziroma oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem. Objave vsebin na spletnem mestu v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletni strani, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine na način, da se celotno spletno stran vključi v drugo spletno mesto. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost. Lastnik uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

Nazadnje posodobljeno: 5. 7. 2023