Varstvo osebnih podatkov

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

Spletno stran Tixibeauty upravlja Tika Hribar s.p., Vilharjeva cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljalec).

Za namene ozaveščanja in komuniciranja na spletni strani Tixibeauty obdeluje osebne podatke uporabnikov v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani posameznikov ali organizacij, ki uporabljajo spletno stran.

Z osebnimi podatki ravnamo skladno z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in Zakona o elektronskih komunikacijah.

II. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebnih podatkov ne obdelujemo v takšnem obsegu, da bi to obveznost morali izpolniti.

Tika Hribar s.p., Vilharjeva cesta 48, 1000 Ljubljana, vaše osebne podatke preko spletne strani shranjuje in obdeluje v naslednjih primerih:

1. KOMENTARJI NA SPLETNI STRANI

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov:

Osebna privolitev se pridobi skladno s 6(1)a) členom Splošne uredbe in se lahko kadarkoli prekliče s pisno zahtevo na ti**@ti********.com.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Kategorije osebnih podatkov in nameni:

Tika Hribar s.p. v podatkovni bazi za namen prikaza komentarjev na spletni strani vodi naslednje kategorije osebnih podatkov:

 1. Ime
 2. Elektronski naslov komentatorja
 3. IP naslov, ki ga beležimo zaradi odpravljanja napak in preprečevanja napadov. Ta podatek hranimo na podlagi legitimnega interesa skladno s členom 6(1)f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 4. Komentar

Javno je na spletnem mestu prikazano samo ime ali vzdevek, ki ga komentator sam izbere za prikaz, ter komentar.

Kategorije uporabnikov:

Vzdrževalci spletne strani. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Rok hrambe:

Do preklica privolitve oziroma ugovora.

Pravice posameznikov:

Preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano po elektronski pošti.

Pomoč:

Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na naš e-naslov.

Pravno varstvo:

Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

2. UPORABA KONTAKTNEGA OBRAZCA

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov:

Osebna privolitev se pridobi skladno s 6(1)a) členom Splošne uredbe in se lahko kadarkoli prekliče s pisno zahtevo na ti**@ti********.com.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Kategorije osebnih podatkov in nameni:

Tika Hribar s.p. za namen komunikacije vodi naslednje kategorije osebnih podatkov:

 1. Ime in priimek
 2. Elektronski naslov
 3. IP naslov, ki ga beležimo zaradi odpravljanja napak in preprečevanja napadov. Ta podatek hranimo na podlagi legitimnega interesa skladno s členom 6(1)f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 4. Sporočilo, ki ga uporabnik vpiše v kontaktni obrazec.

Kategorije uporabnikov:

Vzdrževalci spletne strani. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Rok hrambe:

Do preklica privolitve oziroma ugovora.

Pravice posameznikov:

Preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano po elektronski pošti.

Pomoč:

Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na naš e-naslov.

Pravno varstvo:

Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

3. ČLANI TIXICLUBA

Člani TixiCluba ste s prijavo (bodisi v TixiClub, bodisi v bazo #testirajzmano) preko spletnega obrazca strinjali s prijavo na e-novičke, s čimer ste nam dali svojo privolitev za takšno obdelavo. Od prejemanja e-novičk in članstva v TixiClubu se lahko kadarkoli odjavite s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu ali pa nas o tem obvestite po e-pošti.

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov:

Osebna privolitev se pridobi skladno s 6(1)a) členom Splošne uredbe in se lahko kadarkoli prekliče s klikom na povezavo v prejetem e-sporočilu. Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen načrtovanja delovnega procesa in kapacitet ter za izboljševanje ponudbe in optimiziranje storitev.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Kategorije osebnih podatkov in nameni:

Tika Hribar s.p. v zbirki vodi za name pošiljanja novic naslednje kategorije osebnih podatkov:

 1. Ime
 2. Elektronski naslov člana
 3. IP naslov, ki ga beležimo zaradi odpravljanja napak in preprečevanja napadov. Ta podatek hranimo na podlagi legitimnega interesa skladno s členom 6(1)f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kategorije uporabnikov:

Vzdrževalci spletne strani, ponudniki orodij za trženje, zunanji izvajalci koriščenih storitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Rok hrambe:

Do preklica privolitve oziroma ugovora.

Pravice posameznikov:

Preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano po elektronski pošti. Odjava od e-novic (preklic privolitve oziroma ugovor) je možna kadarkoli s klikom na odjavno povezavo v prejetih e-novicah.

Pomoč:

Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na naš e-naslov.

Pravno varstvo:

Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

4. ČLANI BAZE #TESTIRAJZMANO

V bazo članov TixiCluba, ki želijo sodelovati pri testiranju izdelkov ali storitev, ste se prijavili preko spletnega obrazca, s čimer ste nam dali svojo privolitev za obdelavo podatkov. Če želite, da vas iz baze odstranimo, nas o tem obvestite po e-pošti.

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov:

Osebna privolitev se pridobi skladno s 6(1)a) členom Splošne uredbe in se lahko kadarkoli pisno prekliče na ti**@ti********.com. Na podlagi lastnega zakonitega interesa (6(1)f člen Splošne uredbe) upravljavec osebne podatke obdeluje tudi za namen načrtovanja delovnega procesa in kapacitet ter za izboljševanje ponudbe in optimiziranje storitev.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Kategorije osebnih podatkov in nameni:

Tika Hribar s.p. v zbirki vodi za namen vodenja baze #testirajzmano naslednje kategorije osebnih podatkov:

 1. Ime
 2. Priimek
 3. Elektronski naslov člana
 4. Instagram profil
 5. IP naslov, ki ga beležimo zaradi odpravljanja napak in preprečevanja napadov. Ta podatek hranimo na podlagi legitimnega interesa skladno s členom 6(1)f) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 6. Starost
 7. Spol
 8. Tip kože
 9. Stanja in težave s kožo

Kategorije uporabnikov:

Vzdrževalci spletne strani. Uporabniki osebne podatke obdelujejo izključno po navodilih in pod nadzorom upravljavca.

Rok hrambe:

Do preklica privolitve oziroma ugovora.

Pravice posameznikov:

Preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano po elektronski pošti.

Pomoč:

Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na naš e-naslov.

Pravno varstvo:

Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

5. IZBRANI ČLANI #TESTIRAJZMANO

Članom, izbranim za testiranje, se bodo izdelki poslali po pošti, za kar potrebujemo vaš naslov. Privolitev za obdelavo podatkov ste dali ob potrditvi preizkušanja izdelkov.

Pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov:

Osebna privolitev se pridobi skladno s 6(1)a) členom Splošne uredbe.

Kategorije osebnih podatkov in nameni:

Tika Hribar s.p. v zbirki vodi za namen pošiljanja izdelkov naslednje kategorije osebnih podatkov:

 1. Ime
 2. Priimek
 3. Naslov za pošiljanje

Kategorije uporabnikov:

Podjetje, ki je zagotovilo izdelke za preizkušanje, izvajalci poštnih storitev. Uporabniki osebne podatke obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo.

Rok hrambe:

Do izteka dogovorjenega časa preizkušanja izdelka.

Pravice posameznikov:

Preklic privolitve oz. ugovor, dostop do podatkov, popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost. Pravice je mogoče uveljavljati s pisno vlogo, poslano po elektronski pošti.

Pomoč:

Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic se lahko obrnete na naš e-naslov.

Pravno varstvo:

Zoper ravnanje upravljavca v zvezi z varstvom osebnih podatkov je mogoča pritožba oziroma prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Za vse evidence

Osebnih podatkov, oddanih preko spletne strani ne delimo s tretjimi osebami, razen v primerih, navedenih v teh pogojih. Osebni podatki niso uporabljeni za namene avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno ne za oblikovanje profilov.